top of page

Często Zadawane Pytania

Zdrowie i opieka

Benefit Services Logo - RGB - approved (002)_edited.png

Q.  Kim są moje uprawnione osoby na utrzymaniu?

A. Twój legalny małżonek;

   Twoje biologiczne dzieci do 26 roku życia;

   Twoje prawnie adoptowane dzieci do 26 roku życia;

   Twoje pasierbowie do 26 roku życia; oraz

   Dziecko, dla którego zostałeś wyznaczony przez sąd opiekunem prawnym na czas trwania kurateli lub do 26 roku życia, co nastąpi jako pierwsze

 

P. Kiedy uzyskam uprawnienia do świadczeń? 

O. Początkowo będziesz uprawniony do świadczeń pierwszego dnia miesiąca po zgromadzeniu składek opłacanych przez pracodawcę za 400 lub więcej godzin pracy w okresie 5 kolejnych miesięcy.

P. Jak utrzymać ciągłość opieki zdrowotnej?   

O. Po zdaniu wstępnej kwalifikacji, aby utrzymać ubezpieczenie, musisz pracować co najmniej 100 godzin miesięcznie.  Jeśli nie przepracujesz 100 godzin miesięcznie, ale masz wystarczająco dużo godzin w swoim banku godzin, aby zrekompensować różnicę, Twoje ubezpieczenie będzie kontynuowane.

P. Przepracowałem ilość godzin potrzebnych na pokrycie, co dzieje się z tymi dodatkowymi godzinami?

O. W przypadku przepracowanych ponad 100 godzin w miesiącu, przekroczone godziny są umieszczane w Twoim „banku godzin”, a maksymalna dozwolona liczba przekroczonych godzin, które można umieścić w banku godzin, wynosi 1000 godzin (10 miesięcy ubezpieczenia). Możesz wykorzystać godziny w swoim banku godzin, aby pomóc ci w utrzymaniu zasięgu (tj. przepracowałeś tylko 60 godzin w miesiącu, więc będziesz miał 40 godzin na ubezpieczenie, ale twój bank godzin ma saldo 200 godzin. Fundusz dokona wypłaty 40 godzin z banku i dodaj te godziny do 60 godzin pracy, aby zapewnić ciągłość ochrony. Po wypłacie Twoje godzinowe saldo bankowe wyniesie 160 godzin).

 

P. Jak mogę dodać moje nowe dziecko lub współmałżonka do mojego planu ubezpieczeniowego?

O. Musisz złożyć wypełniony, podpisany formularz rejestracyjny i ważne informacje wraz z innymi wymaganymi dokumentami prawnymi do biura zasiłków. Możesz pobrać Formularz Zgłoszenia i Informacji Kluczowych, znajdujący się w sekcji Dokumenty Opieki Zdrowotnej na tej stronie i przesłać go do Biura Funduszu Świadczeń. Musisz zarejestrować swoją nową osobę na utrzymaniu w ciągu 30 dni od urodzenia, adopcji, małżeństwa lub innych ważnych zmian w życiu.
 

Wymagane dokumenty to :   (musisz dostarczyć te dokumenty lub Twoja osoba na utrzymaniu nie zostanie objęta ubezpieczeniem)
Współmałżonek:  kopia aktu małżeństwa, kopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem współmałżonka, kopia karty ubezpieczenia społecznego współmałżonka
Dziecko : kopia aktu urodzenia dziecka, kopia karty ubezpieczenia społecznego dziecka, kopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem dziecka (jeśli dotyczy)
Pasierb :  kopia aktu urodzenia dziecka, kopia karty Ubezpieczenia Społecznego dziecka, kopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem dziecka (jeśli dotyczy)
Adoptowane dziecko : kopia aktu prawnego o adopcji, kopia karty ubezpieczenia społecznego dziecka, kopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem dziecka (jeśli dotyczy)
Dziecko, dla którego zostałeś wyznaczony na opiekuna prawnego : oryginał dokumentów opiekuńczych, kopia legitymacji ubezpieczenia społecznego dziecka, kopia dokumentu tożsamości ze zdjęciem dziecka (jeśli dotyczy)     W przypadku tymczasowej opieki, aktualizacje statusu będą wymagane co 6 miesięcy

 

Nieprzekazanie wymaganego formularza rejestracyjnego i ważnych informacji oraz dokumentów opóźni Twoje uzależnienie od uzyskania ubezpieczenia.

 

P. Jak mogę dodać współmałżonka do mojego świadczenia zdrowotnego?

O. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Biurem Świadczeń pod numerem (754) 777-7735. Możesz również pobrać formularz rejestracji i ważnych informacji, który znajduje się w sekcji Dokumenty dotyczące opieki zdrowotnej na tej stronie internetowej. Po pobraniu wypełnij w całości formularz rejestracyjny i ważne informacje i prześlij kopię aktu małżeństwa, kopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem współmałżonka oraz kopię karty ubezpieczenia społecznego współmałżonka. Nieprzekazanie wymaganego formularza rejestracyjnego i ważnych informacji oraz dokumentów  opóźni współmałżonka z uzyskaniem ubezpieczenia.

 

P. Jak mogę dodać moje nowo narodzone dziecko do świadczeń zdrowotnych?

O. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Biurem Świadczeń pod numerem (754) 777-7735. Możesz również pobrać formularz rejestracji i ważnych informacji, który znajduje się w sekcji Dokumenty dotyczące opieki zdrowotnej na tej stronie internetowej. Po pobraniu wypełnij w całości formularz rejestracji i ważnych informacji i prześlij kopię aktu urodzenia noworodka oraz kopię karty ubezpieczenia społecznego dziecka, jeśli jest dostępna. Musisz zarejestrować swoje nowo narodzone dziecko w ciągu 30 dni od urodzenia. Nieprzekazanie wymaganego formularza rejestracyjnego i ważnych informacji oraz dokumentów  opóźni dostęp do ubezpieczenia noworodka.

 

P. Z kim mam się skontaktować w przypadku rozwodu i jakie dokumenty muszę złożyć?

O. Zadzwoń do Biura Zasiłków i poinformuj Departamenty kwalifikowalności i renty, że bierzesz rozwód lub już się rozwiodłeś. Będziesz także musiał złożyć PEŁNĄ kopię wyroku rozwodowego, majątku małżeńskiego/umów majątkowych oraz nakazów lub dekretów do Biura Świadczeń. Powinieneś poprosić o nowy formularz beneficjenta.

P. Jestem praktykantem pierwszego roku, czy otrzymam ubezpieczenie zdrowotne? 

O. Żadne ubezpieczenie zdrowotne nie jest dostępne dla praktykantów pierwszego roku. Po przejściu na praktykanta w drugim roku, będziesz kwalifikować się do ubezpieczenia zdrowotnego po 1 godzinie pracy, ponieważ praktykant z drugiego roku jest odprowadzany w twoim imieniu. Kwalifikacja rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po otrzymaniu tej 1 godziny pracy.  

P. Do kogo mam zadzwonić, jeśli mam pytania dotyczące moich uprawnień? 

A. Prosimy o kontakt z Biurem Świadczeń pod numerem (754) 777-7735  

 

P. Co się stanie, jeśli nie mam wystarczającej liczby składek lub godzinowych kredytów bankowych, aby uzyskać kwalifikowalność na miesiąc?

O. Jeśli nie masz wymaganych składek pracodawcy lub kredytów godzinowych w banku, aby kontynuować ubezpieczenie zdrowotne, możesz kontynuować ubezpieczenie, wybierając COBRA. Każdego miesiąca Biuro Świadczeń (Benefit Office) ustala, czy masz wystarczającą liczbę godzin lub kredytów godzinowych bankowych, aby kontynuować prawo. Jeśli tego nie zrobisz, otrzymasz pocztą pakiet COBRA wyjaśniający Twoje prawa wynikające z COBRA. Ważne jest, aby dokładnie przeczytać ten pakiet, aby być świadomym swoich praw i zrozumieć kroki w celu kontynuowania ubezpieczenia w ramach COBRA.  

 

P. Czy moje dziecko (dzieci) w wieku od 19 do 26 lat będą objęte planem?

Tak. Ze względu na ustawę o reformie opieki zdrowotnej dzieci pozostające na utrzymaniu mogą teraz pozostać objęte ubezpieczeniem do 26 roku życia, niezależnie od statusu studenta. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Biurem Świadczeń pod numerem (754) 777-7735.

 

P. Jak dokonać płatności, aby kontynuować moją opiekę zdrowotną?

Odp. Możesz dokonywać miesięcznych samopłatności COBRA czekiem osobistym, przekazem pieniężnym lub czekiem kasjerskim do MCASF Local 725 Health & Welfare Fund pod adresem 15800 Pines Blvd., Suite 201, Pembroke Pines, FL 33027. Możesz również płacić za pośrednictwem swojego konta PayPal , przycisk PayPal znajduje się na stronie Zdrowie.

 

P. Jak mogę zapytać o status mojego roszczenia medycznego lub poprosić o nową legitymację medyczną?

O. Twoje roszczenia medyczne są opłacane przez Florida Blue. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące świadczeń medycznych, statusu roszczeń, skontaktuj się z BCBSFL pod numerem (800) 664-5295. Aby otrzymać nowy dowód osobisty, prosimy o kontakt z Benefit Office pod numerem (754) 777-7735.

P. Czy istnieje odliczenie za ubezpieczenie?

A. Tak, w sieci; 500 USD na osobę / 1500 USD na rodzinę. Poza siecią; nie dotyczy. Ogólnie rzecz biorąc, musisz zapłacić wszystkie koszty od dostawców do kwoty podlegającej odliczeniu, zanim ten plan zacznie płacić. Jeśli masz innych członków rodziny w planie, każdy członek rodziny musi mieć swój własny udział własny, aż łączna kwota wydatków podlegających odliczeniu zapłacona przez wszystkich członków rodziny będzie równa całkowitej kwocie udziału własnego rodziny. Rok świadczeń z planu medycznego trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

P. Czy w przypadku wizyt w biurze istnieje odliczenie lub współpłatność?

O. Tak, za wizytę w gabinecie lekarskim jest dopłata w wysokości 45,00 USD.  

P. Czy za wizytę na Pogotowiu jest pobierana opłata?

O. Tak, za wizytę przysługuje odliczenie w wysokości 300,00 USD. Koszt pilnej opieki jest niższy, zapoznaj się z tą przydatną ulotką Dowiedz się przed wyjazdem - Pilna opieka a pogotowie  aby pomóc Ci określić, w której placówce powinieneś otrzymać opiekę.  

P. Jestem Aktywnie Pracującym Członkiem i cierpię na chorobę, która uniemożliwia mi pracę, czy Fundusz oferuje jakieś świadczenia?

O. Tak, jeśli zostałeś niepełnosprawny z powodu choroby lub urazu, możesz kwalifikować się do krótkotrwałej niepełnosprawności, jeśli spełniasz wymagania. Możesz być uprawniony do zasiłku w oparciu o klasyfikację stanowiska, jeśli uraz lub choroba wystąpiły poza pracą. Zasiłek dla General Foreman, Foreman, R5, R1 i MESJ wynosi 500,00 $ tygodniowo. R2 & Apprentice 5th Year to 360,00 USD tygodniowo. A dla R3, R4, MES2, MES3, praktykanta 2. roku, 3. roku i 4. roku oraz MAT wynosi 250,00 USD tygodniowo. Maksymalna korzyść 26 tygodni. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Biurem Świadczeń pod numerem (754) 777-7735.

P. Potrzebuję recepty, czy jest dopłata? Gdzie mogę zrealizować receptę?

O. Tak, Fundusz ma 3 poziomy dopłat za receptę, dodatkowo dostępna jest sprzedaż wysyłkowa, która pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze, jeśli Twoja recepta jest na dłuższy okres.

> Leki generyczne: dopłata 15 USD za sprzedaż detaliczną i 30 USD za sprzedaż wysyłkową

> Preferowane leki markowe: 35 USD dopłaty za sprzedaż detaliczną i 70 USD za sprzedaż wysyłkową 

> Niepreferowane markowe leki: dopłata 65 USD za sprzedaż detaliczną i 130 USD za sprzedaż wysyłkową

Jeśli korzystasz z apteki pozasieciowej, otrzymasz 50% współubezpieczenia na receptę.

> Leki specjalistyczne: Zależy od udziału w kosztach na podstawie odpowiedniego poziomu leków. Nie objęte sprzedażą wysyłkową.

 

Florida Blue jest menedżerem ds. świadczeń w naszej aptece, jeśli klikniesz link do ich witryny na stronie Opieka zdrowotna tej witryny, będziesz mógł znaleźć aptekę w pobliżu lub zadzwonić pod numer (800) 664-5295.

P. Czy istnieją inne świadczenia poza medycznymi zapewnianymi przez Fundusz, na przykład dentystyczne?

O. Tak, Fundusz oferuje ochronę dentystyczną za pośrednictwem Florida Combine Life, firmy Florida Blue. Sprawdź stronę Dokumenty zdrowotne, aby uzyskać informacje na temat Florida Blue Dental. Aby szybko i łatwo znaleźć dentystę w sieci, odwiedź  www.floridabluedental.com/find-a-dentist  

P. Czy istnieje maksymalna korzyść z planu dentystycznego?

O. Tak, maksymalny rok planu wynosi 2500 USD z współubezpieczeniem płatnym przez Florida Blue Dental za usługi objęte ubezpieczeniem w wysokości 70%. Płacisz pozostałe 30% usług objętych gwarancją. Usługa ortodoncji dla wszystkich ubezpieczonych z dożywotnią kwotą do 1000 USD. Rok planu dentystycznego to 1 sierpnia  do 31 lipca.  

P. Czy Fundusz zapewnia ubezpieczenie na życie?

O. Tak, Fundusz oferuje samofinansujący się program zasiłków dożywotnich oraz zasiłków z tytułu śmierci w razie wypadku i utraty części członków dla aktywnie pracujących członków. Nie przysługuje zasiłek dla współmałżonka lub osób pozostających na utrzymaniu, ani dla osób na emeryturze.

bottom of page